Στην Ελλάδα της κρίσης, το επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού δεν θα μπορούσε να μείνει αλώβητο. Ένα επάγγελμα το οποίο είναι ένας γνήσιος στυλοβάτης της ανάπτυξης κάθε χώρας δεν θα μπορούσε μέσα στη δίνη μιας τέτοιας οικονομικής κρίσης να μην υποστεί και αυτό τις συνέπειες. Μοναδικά μας όπλα είναι η πραγματική γνώση του αντικειμένου, η εξειδίκευση και η αριστεία. Με τα παραπάνω ως γνώμονα, και δρώντας ως αρμόζει σε ενεργούς και υγιής σκεπτόμενους φοιτητές, διοργανώνουμε το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Πολιτικών Μηχανικών. Σκοπός του Συνεδρίου είναι η ανάδειξη του εύρους του αντικειμένου του Πολιτικού Μηχανικού, η εμβάθυνση των φοιτητών στο γνωστικό αντικείμενο του επαγγέλματος αλλά και η αλληλεπίδραση των φοιτητών Πολιτικών Μηχανικών ανά την επικράτεια. Με τα λιγοστά αυτά λόγια σας προσκαλούμε στο
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Πολιτικών Μηχανικών!

Το συνέδριο συνδιοργανώνουν φοιτητές από όλα τα τμήματα & σχολές Πολιτικών Μηχανικών της Ελλάδας.
Ε.Μ.Π - Α.Π.Θ. - Παν. Πατρών - Δ.Π.Θ. - Παν. Θεσσαλίας