Δομοστατικός-Κατασκευαστικός Τομέας

  
1)Δρ. Κάρολος-Νικόλαος Ι. Κοντολέων
 Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.

Ο Κάρολος-Νικόλαος Ι. Κοντολέων γεννήθηκε στο Γουόλονγκονγκ της Νέας Νότιας Ουαλίας στην Αυστραλία και σπούδασε στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), από το οποίο αποφοίτησε το 2000. Εν συνεχεία, εγγράφηκε στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί στην απονομή Διδακτορικού Διπλώματος, του ιδίου ιδρύματος. Τον Ιούλιο του 2006 ολοκλήρωσε τη Διδακτορική Διατριβή του με θέμα «Μοντελοποίηση διάδοσης θερμότητας με θερμικό-κυκλωματικό μοντέλο προς ανάλυση θερμικής αδράνειας και συμπεριφοράς διατομών τοιχοποιίας και ζωνών κτιρίου». Από τον Ιούνιο του 2001 έως και τον Οκτώβριο του 2008 εργάστηκε κατά διαστήματα ως ελεύθερος επαγγελματίας, με έμφαση σε έργα της ειδικότητας του πολιτικού μηχανικού. Ακολούθως, από τον Οκτώβριο του 2008 έως και τον Ιανουάριο του 2012, διορίστηκε στο δημόσιο τομέα όπου εργάστηκε ως Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ) στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χαλάστρας, στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης και τέλος στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, τη χρονική περίοδο αυτή και σε ορισμένα διαστήματα, εργάστηκε ως Εκπαιδευτής με σύμβαση εργασίας σε διάφορα κρατικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ. – Ο.Ε.Ε.Κ.) στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης (2 χρονιές, 2006-2007 και 2007-2008), καθώς επίσης και ως Εργαστηριακός και Επιστημονικός Συνεργάτης σε προπτυχιακό επίπεδο (2 ακαδημαϊκά έτη, 2007-2008 και 2008-2009), με σύμβαση εργασίας, στο Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων (Τομέας Αρχιτεκτονικών Μαθημάτων / Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Σερρών. Τον Ιανουάριο του 2012 και κατόπιν σχετικής εκλογής ανέλαβε καθήκοντα ως μέλος Δ.Ε.Π. στην πανεπιστημιακή βαθμίδα του Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο «Οικοδομική. Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Παράμετροι» στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (Εργαστήριο Οικοδομικής & Φυσικής των Κτιρίων / Τομέας Επιστήμης & Τεχνολογίας των Κατασκευών) της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Από τον Αύγουστο του 2015 και ύστερα από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου για εξέλιξη προήχθη στην πανεπιστημιακή βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο. Στο διάστημα αυτό έως και σήμερα συμμετέχει ενεργά στη διδασκαλία μαθημάτων του προπτυχιακού κύκλου των σπουδών του υπόψη Τμήματος (Οικοδομική 1, Οικοδομική 2, Ειδικά Θέματα Οικοδομικής και Πυροπροστασία των Κτιριακών Κατασκευών). Σε μεταπτυχιακό επίπεδο συμμετέχει ως διδάσκον (Ειδικά Θέματα Οικοδομικής των Ιστορικών Κατασκευών και Πυροπροστασία Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων) στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού» – Α’ Κατεύθυνση, το οποίο συντονίζεται από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Α.Π.Θ.). Παράλληλα, έχει αναλάβει την κύρια επίβλεψη περισσότερων από 20 διπλωματικές εργασίες σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και 1 διδακτορικής διατριβής η οποία βρίσκεται στο αρχικό στάδιο. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην οικοδομική και φυσική των κτιρίων με έμφαση στους μηχανισμούς μετάδοσης της θερμότητας, τη θερμική απόκριση και αδράνεια των δομικών υλικών και κατασκευαστικών διατομών/συναρμογών, την προσομοίωση και θερμική ανάλυση των κτιριακών κελυφών, τη διαχείριση/κατανομή της ηλιακής ενέργειας, τη βλάστηση/πράσινο στο κτιριακό περίβλημα, και τέλος, τον πυροπροστατευτικό σχεδιασμό των κτιρίων έναντι της δράσης της φωτιάς. Όσον αφορά το συγγραφικό του έργο έχει περισσότερες από 50 δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά με ιδιαίτερα υψηλό βαθμό αντίκτυπου – impact factor (13 εργασίες), σε επιστημονικά συνέδρια (28 εργασίες) και σε λοιπά επιστημονικά άρθρα (8 εργασίες / σε ειδικούς τόμους, παραδοτέα ερευνητικών δράσεων και τεχνικά περιοδικά). Ο αριθμός των αναφορών (citation) στο δημοσιευμένο έργο του είναι περί των 320, (318 total citations by 229 documents on Scopus), ενώ ο σχετικός δείκτης h-index του συγγραφέα στο Scopus είναι 8. Επιπροσθέτως, έχει συνδράμει στην κρίση άνω των 40 επιστημονικών εργασιών σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά του Elsevier, του mdpi Open Access Journals, RAMS Consultants κ.τ.λ. Από το 2012 είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής στο διεθνές και έγκριτο περιοδικό «International Journal of Performability Engineering» στην ομάδα εργασίας Group 6: Sustainability (Design for Environment, Ecology and Environmental Management & Regulations). Επιπλέον, έχει συμμετάσχει σε 7 ερευνητικά προγράμματα, ένα εκ των οποίων είναι σε εξέλιξη (E2VENT: “Energy Efficient Ventilated Facades” – HORIZON 2020 RESEARCH PROJECT) και σε 1 επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας – Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (Τ.Ε.Ε. / Τ.Κ.Μ.) με τίτλο «Νέες Τεχνολογίες για την Ανάπτυξη». Αξίζει να αναφερθεί ότι από το 2001 είναι μέλος του «Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας» (Τ.Ε.Ε.), μέλος του «Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων» (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), μέλος του «Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος» (Σ.Π.Μ.Ε.) και μέλος του «Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης» (Σ.Π.Μ.Θ.).


2)Δρ. Μιχάλης Φραγκιαδάκης
Επίκουρος Καθηγηγήτης Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ


Ο Δρ. Μιχάλης Φραγκιαδάκης είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ. Ολοκλήρωσε τις διδακτορικές του σπουδές στην Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ, ενώ έχει μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών από το Imperial College και το ΕΜΠ. Εργάστηκε ως Εντεταλμένος Λέκτορας στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Πανεπιστήμιο της Pavia. Διδάσκει μαθήματα που αφορούν στον Αντισεισμικό Σχεδιασμό καθώς επίσης και στην Στατική και την Δυναμική ανάλυση των κατασκευών. Η ερευνητική του δραστηριότητα επικεντρώνεται σε πρωτοποριακές μεθόδους για τον αντισεισμικό σχεδιασμό και την αποτίμηση της σεισμικής διακινδύνευσης κατασκευών και δικτύων υποδομής. Τα ενδιαφέροντα του επεκτείνονται επίσης σε θέματα που αφορούν σε υπολογιστικές μεθόδους ανάλυσης και στην ανάπτυξη εργαλείων για τον σχεδιασμό κατασκευών. Ο Δρ. Φραγκιαδάκης είναι Ταμίας του Ελληνικού Τμήματος Αντισεισμικής Μηχανικής (ΕΤΑΜ) και έχει εργαστεί σε πλήθος εθνικών και διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων. Έχει επίσης συνδιοργανώσει τρία διεθνή συνέδρια και πολλές ειδικές συνεδρίες σε διεθνή συνέδρια. Είναι συγγραφέας 17 κεφαλαίων σε βιβλία και 34 εργασιών σε διεθνή περιοδικά, ενώ η ερευνητική του δραστηριότητα έχει παρουσιαστεί σε μεγάλο αριθμό διεθνών συνεδρίων.

3)Στέφανος Η. Δρίτσος
Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών


Ο Στέφανος Η. Δρίτσος γεννήθηκε στην Πάτρα (1951). Είναι διπλωματούχος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και έχει διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Από το 2007 είναι Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, στο οποίο βρίσκεται από το 1978. Στο διάστημα 2011-13, υπήρξε ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος. Είναι ο πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Πρόληψη και Πρόγνωση Σεισμών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) (2010-μέχρι σήμερα). Είναι Πρόεδρος της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και υπεύθυνος του Τμήματος για τα Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα: (a) European Credit Transfer System (ECTS) and (b) European Civil Engineering Education and Training Association (EUCEET). Εργάστηκε ως Visiting Academic στo Πανεπιστήμιo του Sheffield (1991-92 και 1995-96), δίδαξε στο Τμήμα Έργων Υποδομής του Τ.Ε.Ι. Πάτρας (1978-1992), και εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας σε θέματα Σχεδιασμού και Ανασχεδιασμού των Κατασκευών. Για το χειμερινό εξάμηνο 2013-14 έχει αναλάβει την διδασκαλία του αντικειμένου του Earthquake Engineering στα πλαίσια του μεταπτυχιακού μαθήματος Structural Design στο Dept. of Structural Engineering and Natural Hazards του Πανεπιστημίου of Natural Resources and Life Sciences της Βιέννης. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην περιοχή της αποτίμησης της σεισμικής επάρκειας υφιστάμενων κατασκευών και σε θέματα επισκευής και ενίσχυσης. Είναι συγγραφέας ενός βιβλίου για τις Επισκευές Κατασκευών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα και Διδακτικού Υλικού στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στην Θεματική Ενότητα «Σεισμικές Βλάβες – Επισκευές Κατασκευών». Έχει επιμεληθεί την έκδοση των πρακτικών 19 φοιτητικών συνεδρίων, στο αντικείμενο των Επισκευών των Κατασκευών και έχει δημοσιεύσει 138 άρθρα σε διεθνή και Ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά Ελληνικών και διεθνών συνεδρίων (Google Scholar profile). Έχει δώσει περισσότερες από 130 προσκεκλημένες διαλέξεις στην Ελλάδα και το Εξωτερικό παρουσιάζοντας θέματα που κυρίως αφορούν Σεισμικές Βλάβες και Επισκευές Κατασκευών. Είναι μέλος των επιστημονικών ενώσεων fib, IABSE (Fellow), the New Zealand Society for Earthquake Engineering, IABSE Hellenic Group (Vice President), Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, Ελληνικό Τμήμα Αντισεισμικής Μηχανικής, Hellenic Scientific Organization for Concrete Research, και υπήρξε μέλος των RILEM (Senior Member), ACI, PCI and the Concrete Bridge Development Group. Είναι μέλος των ακόλουθων Διεθνών και Ελληνικών Επιτροπών και των Ομάδων Εργασίας για θέματα που σχετίζονται με Αντισεισμικές Κατασκευές: Επιστημονική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Πρόγνωσης Σεισμών (Πρόεδρος), IABSE Ομάδα Εργασίας WG7: Earthquake Resistant Structures, (Chairman), fib Task Group: Retrofitting and Repair of Precast Structures in Seismic Areas, International Scientific Committee on the Analysis and Restoration of Structures of Architectural Heritage (ISCARSAH of ICOMOS), fib TG 6.10: Precast Concrete Buildings in Seismic Areas - Practical Aspects, Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ), Επιτροπή ΟΑΣΠ για την Σύνταξη Κανονισμού Αποτίμησης και Δομητικών Επεμβάσεων σε Τοιχοποιία ΚΑΔΕΤ (πρόεδρος), Επιτροπες ΟΑΣΠ για την υποστήριξη και την επεξεργασία του Κανονισμού Επεμβάσεων, ΚΑΝ.ΕΠΕ. (πρόεδρος), και υπήρξε μέλος σε περισσότερες από 15 επιτροπές.


4)Μαρία Κώνστα – Γδούτου
Καθηγήτρια Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Δ.Π.Θ.5)Δρ. Σωτήρης Δέμης
Λέκτορας Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Παν. Πατρών

Ο κ. Σωτήρης ∆έµης, Διδάκτωρ Πολιτικός Μηχανικός, είναι απόφοιτος του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου (MSc.Eng) από το Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ (The University of Sheffield) στην ∆υναµική Ανάλυση των κατασκευών (Structural Dynamics), και κάτοχος ∆ιδακτορικού τίτλου (Ph.d.) από το ίδιο πανεπιστήμιο στην ανθεκτικότητα σύνθετων υλικών στο σκυρόδεμα. Από το Φεβρουάριο του 2012 υπηρετεί στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών ως Λέκτορας Π.∆. 407. Πρώην μέλος της ερευνητικής ομάδας Καινοτόμων Κατασκευών (Construction Innovation) και του κέντρου Ερευνών για το σκυρόδεμα (Centre for Cement & Concrete) του Πανεπιστημίου του Σέφιλντ, έχει διατελέσει διευθυντής του τομέα Βιώσιμης Ανάπτυξης Κατασκευών του Ινστιτούτου Καινοτομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης ΑΕΙΠΛΟΥΣ και επιστημονικός συνεργάτης του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών. Επίσης, είναι (και έχει διατελέσει) μέλος διαφόρων επιστημονικών επιτροπών, συµπεριλαµβανοµένων της ομάδας εργασίας 9.3 της Διεθνούς Επιτροπής Σκυροδέματος (fib T.G. 9.3) και του Ελληνικού Τμήματος Σκυροδέματος, καθώς και κριτής επιστημονικών περιοδικών (journals). Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα έγκειται, στην ανθεκτικότητα τσιμέντων και σκυροδέματος, στην ανθεκτικότητα ινοπλισμένων πολυμερών (FRP) και χάλυβα οπλισμού, στον σχεδιασμό για ανθεκτικότητα κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος και στην εκτίμηση διάρκειας ζωής, καθώς και στην αποτίμηση της δομικής ακεραιότητας κατασκευών. Μέρος της δουλειάς του, έχει δημοσιευθεί, μέσω εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές, ανακοινώσεων σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια

6)Δρ. Παπανικολάου Βασίλειος

Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.

O Δρ. Παπανικολάου Βασίλειος γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1976. Είναι διπλωματούχος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ (1999), κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος από το Imperial College του Λονδίνου (2000) και διδακτορικού διπλώματος από το ΑΠΘ (2008). Εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας (2001-2013), ως ερευνητής σε πλήθος εθνικών και διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων του ΑΠΘ (2001-2013) και ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στον ΟΑΣΠ/ΙΤΣΑΚ (2012-2014). Από το 2014 είναι Λέκτορας και από το 2015 Επίκουρος Καθηγητής στο Εργαστήριο Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος και Φέρουσας Τοιχοποιίας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ. Είναι συγγραφέας 16 εργασιών σε διεθνή περιοδικά και 40 εργασιών σε διεθνή και εθνικά συνέδρια με 240 ετεροαναφορές και h-index 8 (Scopus/excl.all.authors). Συμμετέχει στη διδασκαλία επτά προπτυχιακών και δύο μεταπτυχιακών μαθημάτων και στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η ανάλυση κατασκευών και δομικών στοιχείων από σκυρόδεμα και φέρουσα τοιχοποιία, πεπερασμένα στοιχεία και καταστατικοί νόμοι υλικών, υπολογιστικές και προγραμματιστικές μέθοδοι, εφαρμογές σεισμικής μηχανικής σε νέες και ενισχυμένες κατασκευές, σχεδιασμός και εφαρμογές ενσωματωμένων συστημάτων και λογισμικού στη πειραματική μηχανική και τη παρακολούθηση κατασκευών.

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

  
1)Γεώργιος Γκάζετας
Καθήγητης Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ


Σπουδές
Δίπλωμα : ΕΜΠ / Πολιτικός Μηχανικός [1973]
Master of Science: M.I.T. / Eδαφομηxανική και Εδαφοδυναμική [1975]
Ph.D: M.I.T. / Eδαφομηxανική και Σεισμική Μηχανική [1976]
Ακαδημαϊκές Θέσεις
- Case Western Reserve University, Cleveland Ohio (Επίκουρος Καθηγητής) [1978-81]
- Rensselaer Polytechnic Institute (RPI), Troy, New York (Αναπληρωτής Καθηγητής) [1981-83]
- State University of New York, Βuffalo (Καθηγητής) [1989-92]
- EMΠ, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών (Τακτικός Καθηγητής στην Εδρα Εδαφομηχανικής) [1983-σήμερα]
Έρευνα, Δημοσιεύσεις, Βραβεία
Ερευνητής στις περιοχές: Εδαφοδυναμικής και Αντισεισμικής Μηχανικής, Εδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων. Περί τα 400 δημοσιευμένα άρθρα σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά Συνεδρίων.
Έχει τιμηθεί γιά δημοσιεύσεις του και γιά το ερευνητικό του έργο. Στις διακρίσεις του συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα διεθνή βραβεία :
- 2014 The ISET-SP Award (Executive Committee of the  Indian Society of Earthquake Technology)
- 2013 The 4th “Ishihara" Lecturer, International Society of Soil Mechanics and Geotechnical Engineering
- 2009 T. K. Hsieh Award (Institution of Civil Engineers, London)
- 2009 The “Coulomb" Lecturer, French Association of Soil Mechanics and Foundation Engineering
- 2002 Distinguished Lecture Award (Japanese Society of Civil Engineers, Tokyo)
- 1997 T. K. Hsieh Award (Institution of Civil Engineers, London)
- 1990 Prakash Research Award (S. Prakash Research Foundation)
- 1988 Walter L. Huber Civil Engineering Research Prize (American Society of Civil Engineers - ASCE)
- 1985 James Croes Medal (ASCE)
- 1982 Alfred Noble Prize (ASME, AIM, ASCE, IEEE)


2)Δημήτριος Πιτιλάκης
Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ

  Ο Δημήτρης Πιτιλάκης είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα (M.Sc. University of California, Berkeley, CA, Ph.D. στην Αντισεισμική Μηχανική από την Ecole Centrale Paris, France), ενώ ήταν επισκέπτης ερευνητής στο University of California, Los Angeles, CA. Είναι ειδικός στη Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική, με έμφαση στην αλληλεπίδραση εδάφους - θεμελίωσης - κατασκευής, στη δυναμική των θεμελιώσεων και στο σχεδιασμό με βάση την επιλεστικότητα, ενώ ασχολείται και με την αντισεισμική συμπεριφορά μνημείων. Είναι μέλος εθνικών και διεθνών επιστημονικών εταιρειών Αντισεισμικής Μηχανικής και κριτής διεθνών επιστημονικών περιοδικών, ενώ έχει συμμετέχει σε περισσότερα από 10 ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Έχει αναπτύξει επιστημονικό λογισμικό για την προσομοίωση της αλληλεπίδρασης εδάφους - κατασκευής, με έμφαση στη μη-γραμμική συμπεριφορά του εδάφους, καθώς και καθώς λογισμικό για το σχεδιασμό και την ανάλυση των θεμελιώσεων. Έχει σημαντική εμπειρία στην πειραματική αλληλεπίδραση εδάφους - κατασκευής σε συσκευές μικρής κλίμακας (δονητική τράπεζα και φυγοκεντριστή), ενώ είναι υπεύθυνος της πειραματικής διάταξης φυσικής κλίμακας ΕυρωΠρωτέας στο ερευνητικό πεδίο του Euroseistest (http://euroseisdb.civil.auth.gr/sfsis), για τη μελέτη της διάδοσης των σεισμικών κυμάτων στο έδαφος και στην κατασκευή. Είναι σύμβουλος μηχανικός σε γεωτεχνικά έργα στη Μέση Ανατολή (Ιράκ, Κουβέιτ), αλλά και στην Ελλάδα.
  


  

  ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
&
ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

  
1)Νανιόπουλος Αριστοτέλης
Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ

Ο Δρ.Αριστοτέλης Νανιόπουλος είναι Διπλωματούχος Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός και Αρχιτέκτονας Μηχανικός του Α.Π.Θ., με πτυχίο μεταπτυχιακής ειδίκευσης (Master) στην Επιχειρησιακή Έρευνα από το Πανεπιστήμιο Cranfield της Αγγλίας και Διδακτορικό Δίπλωμα στα Συστήματα Μεταφοράς από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (Τ.Π.Μ.) του Α.Π.Θ. Σήμερα είναι Καθηγητής, Διευθυντής στον Τομέα Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων (ΤΟΜΕΔΕ) του Τ.Π.Μ. του Α.Π.Θ. (http://tomede.civil.auth.gr/), και επίσης Διευθυντής του Εργαστηρίου Σχεδιασμού, Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Ανάπτυξης (ΣΠΟΧΑ) Α.Π.Θ., και μέλος του διδακτικού προσωπικού στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση των Συστημάτων Μεταφορών» και «Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων» του Τ.Π.Μ. του Α.Π.Θ. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 160 επιστημονικές εργασίες και έχει συμμετάσχει ή/και συμμετέχει σε 55 περίπου Ερευνητικά Προγράμματα, με ανάθεση από ελληνικούς και διεθνείς φορείς, κύρια την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα οποία σε δέκα περίπου ευρωπαϊκά ως Γενικός Συντονιστής. Επίσης, έχει συμμετάσχει ως σύμβουλος στην εκπόνηση διαφόρων μελετών Συγκοινωνιακών έργων και Πολεοδομίας. Η επιστημονική του ενασχόληση αφορά σε θέματα: εφαρμογών τηλεματικής στον τομέα των μεταφορών, οργάνωσης και διαχείρισης δημοσίων συγκοινωνιών, επιπτώσεων των νέων τεχνολογιών στον ανθρώπινο παράγοντα, οδικής ασφάλειας, οργάνωσης λιμένων και θαλάσσιων μεταφορών, περιβαλλοντικής διαχείρισης στον τομέα των συστημάτων μεταφοράς, τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης έργων μεταφορικής υποδομής, μεταφοράς και προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρίες, εφοδιαστικής αλυσίδας-Logistics, οδικών εμπορευματικών μεταφορών, στρατηγικού σχεδιασμού μεταφορών, αστικού και περιφερειακού σχεδιασμού. Το 1996, δημιούργησε και έκτοτε διευθύνει την Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς του Α.Π.Θ. (http://www.tsrg.gr), με αξιόλογο εφαρμοσμένο ερευνητικό έργο στις προηγούμενες θεματικές περιοχές.

2)Δόκας Ιωάννης
Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΘ
  
Dr. Ioannis M. Dokas holds the position of Assistant Professor in the area of Safety and Performance of Engineering Systems at the Civil Engineering Department of Democritus University of Thrace. He has Diploma in Civil Engineering and a PhD on the provision of early warning services in sanitary landfills with the utilisation of web based expert systems. He has been awarded in two occasions with EU Marie Currie fellowships and worked for 8 years in leading German and Irish Research Institutes. His research is focused, but not limited, to the fields of: systems safety,  hazard analysis, accident models and investigation techniques, early warning systems and services, proactive risk management, crisis management. Ioannis has managed research projects of more that 800K Euros in total. He has more than 40 publications in peer reviewed scientific journals and international conferences. He is currently teaching 5 postgraduate courses and 2 courses in a master’s degree program.  His research is focused, but not limited, to the fields of systems safety, hazard analysis, accident models and investigation techniques, early warning systems and services, information systems for proactive risk management and crisis management.

3)Κωνσταντίνος Κεπαπτσόγλου
Επίκουρος Καθηγητής της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Κεπαπτσόγλου είναι Επίκουρος Καθηγητής της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ στο αντικείμενο του Σχεδιασμού Μεταφορών. Διαθέτει δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΕΜΠ, μεταπτυχιακό δίπλωμα Συγκοινωνιολόγου του Purdue University (ΗΠΑ) και διδακτορικό δίπλωμα Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού από το ΕΜΠ. Έχει εκτενή μελετητική και ερευνητική εμπειρία άνω των 15 ετών σε αντικείμενα σχεδιασμού συστημάτων μεταφορών, συστημάτων αστικών συγκοινωνιών, διαχείρισης οδικών υποδομών, εκτάκτων συνθηκών στις μεταφορές και επιχειρησιακής έρευνας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Είναι συγγραφέας ενός βιβλίου, 5 κεφαλαίων σε διεθνείς συλλογικούς τόμους, 45 δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και άνω των 100 δημοσιεύσεων σε πρακτικά συνεδρίων. Το 2010 έλαβε το διεθνές βραβείο καλύτερης δημοσιευμένης εργασίας ASCE State—of-the- Art in Civil Engineering Award από την Ένωση Πολιτικών Μηχανικών των ΗΠΑ. Κατά την τρέχουσα περίοδο κατέχει τη θέση του Προέδρου του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων.

4)Γιώργος Γιαννής
Καθηγητής Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Ο Γιώργος Γιαννής είναι Καθηγητής στη Διαχείριση και Ασφάλεια της Κυκλοφορίας στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, κάτοχος DEA και Doctorat στις Μεταφορές από την Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Paris. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 200 έργα και μελέτες σε όλα τα αντικείμενα του τομέα των μεταφορών και της συγκοινωνιακής υποδομής στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και διεθνώς, και έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 400 επιστημονικές εργασίες (125 σε επιστημονικά περιοδικά) ευρέως αναφερόμενες διεθνώς. Έχει συνεισφέρει συστηματικά σε πολλά ερευνητικά έργα, μελέτες και επιστημονικές επιτροπές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων Διεθνών Οργανισμών (UN/ECE, OECD, WHO, CEDR, ERF, ETSC) και έχει διατελέσει Πρόεδρος της Αττικό Μετρό ΑΕ και του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων. Αναλυτικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο: www.nrso.ntua.gr/geyannis
  

ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ
&
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

  
1)Θεοδοσίου Νικόλαος
Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ
  
Ο Νικόλαος Θεοδοσίου είναι καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διευθυντής του Τομέα Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος. Έχει πλούσιο εκπαιδευτικό, ερευνητικό και επαγγελματικό έργο σε θέμα διαχείρισης υδατικών πόρων. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 100 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Είναι επίσης πρόεδρος της Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Υδάτων του Α.Π.Θ. και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Association of European Civil Engineering Faculties


2)Δρ Βασιλική Τσουκαλά
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

H Δρ Βασιλική Τσουκαλά είναι Διευθύντρια του Εργαστηρίου Λιμενικών Έργων της Σχολής Πολίτικών Μηχανικών του ΕΜΠ.  Είναι Αναπληρώτρια καθηγήτρια με εξειδίκευση στην Περιβαλλοντική Θαλάσσια Υδραυλική και στα Λιμενικά Έργα και από το 2016 είναι συντονίστρια της Δ’ Ροής Οργάνωση και Διαχείριση Λιμένων του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ),  Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων του ΕΜΠ. Έχει συμμετάσχει μέχρι σήμερα σε περισσότερα από 20 χρηματοδοτούμενα προγράμματα και τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν το περιβαλλοντικό σχεδιασμό και τη λειτουργία λιμένων. Συντονίζει και διδάσκει τα μαθήματα, Θαλάσσιας Υδραυλικής και Λιμενικών Έργων, Ακτομηχανική και Ειδικά Θέματα Λιμενικών Έργων στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ενώ συμμετέχει στα μαθήματα των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και των Έργων για την Προστασία της Παράκτιας Ζώνης του ΔΠΜΣ. Μέχρι σήμερα έχει επιβλέψει περισσότερες από 70 διπλωματικές εργασίες και έχει  ενώ επιβλέπει την εκπόνηση 3 διδακτορικών διατριβών. Έχει περισσότερες από 100 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και επιστημονικά συνέδρια.


3)Δρ. Ανδρέας Λαγγούσης
Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Παν. Πατρών
  
Ο Ανδρέας Λαγγούσης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1981. Είναι Πολιτικός Μηχανικός (ΕΜΠ, 2003), MSc Πολιτικός Μηχανικός και Μηχανικός Περιβάλλοντος (Massachusetts Institute of Technology, ΜΙΤ, 2005), και Δρ. Πολιτικός Μηχανικός και Μηχανικός Περιβάλλοντος (ΜΙΤ, 2008). Τον Σεπτέμβριο του 2010 εξελέγη Λέκτορας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών στην επιστημονική περιοχή της Στοχαστικής Προσομοίωσης και Εκτίμησης Επικινδυνότητας Υδρολογικών Φαινομένων, και τον Απρίλιο του 2015 προήχθη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή. Του έχουν απονεμηθεί πολλαπλές ακαδημαϊκές διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένου της υποτροφίας Schoettler του Τεχνολογικού Ινστιτούτου Μασσαχουσέτης (ΜΙΤ), το βραβείο καλύτερης δημοσιεύσεως στο διεθνές συνέδριο “1st International Summit on Hurricanes and Climate Change”, δύο συναπτές υποτροφίες (συνολικής διάρκειας 5 ετών) από το κοινωφελές ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης, μία μεταδιδακτορική υποτροφία συνολικής διάρκειας τριών ετών από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), και μία ερευνητική υποτροφία συνολικής διάρκειας 2 ετών από το κοινωφελές ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης. Κατά την 6-ετή παραμονή του στο ΜΙΤ (2003-2009), δίδαξε δύο μαθήματα (προπτυχιακό και μεταπτυχιακό) για 6 συναπτά εξάμηνα στην εφαρμογή της θεωρίας πιθανοτήτων και στατιστικής στην επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού, και εργάστηκε ερευνητικά στον τομέα της Στοχαστικής Μοντελοποίησης Υδρολογικών Φαινομένων. Υπήρξε Συμβασιούχος Διδάσκων (Π.Δ. 407/80) για τα μαθήματα «Αριθμητικές Μέθοδοι στην Περιβαλλοντική Μηχανική» στο Τμήμα Περιβαλλοντολόγων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης (Φεβρουάριος – Αύγουστος 2010) και «Υδρεύσεις-Αποχετεύσεις» στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών (Φεβρουάριος – Αύγουστος 2013), και έχει διατελέσει επισκέπτης ερευνητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου του Cagliari στη Σαρδηνία της Ιταλίας. Έχει συμμετάσχει ως κύριος ερευνητής σε 9 ερευνητικά έργα, έχει συγγράψει 21 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, 3 επιστημονικές διατριβές, 3 κεφάλαια βιβλίων κατόπιν προσκλήσεως, και 4 άρθρα σε ελληνικές εφημερίδες. Επίσης, έχει δώσει άνω των 35 παρουσιάσεων σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια, 12 προσκεκλημένες ομιλίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έχει συμμετάσχει σε επιστημονικές και οργανωτικές επιτροπές άνω των 19 διεθνών επιστημονικών συνεδρίων, και είναι κριτής σε 19 διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Είναι μέλος των συντακτικών επιτροπών (Associate Editor) των διεθνών επιστημονικών περιοδικών WRR (Water Resources Research), JoH (Journal of Hydrology), JHS (Journal of Hydrological Sciences) και SERRA (Stochastic Environmental Research and Risk Assessment), κατά την περίοδο Ιούνιος 2012 –Δεκέμβριος 2013 διετέλεσε προσκεκλημένο μέλος της συντακτικής επιτροπής (Guest Associate Editor) του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού HESS (Hydrology and Earth System Sciences), και κατά την τρέχουσα περίοδο διατελεί προσκεκλημένος αρχισυντάκτης (Managing Guest Editor) του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού JoH (Journal of Hydrology). Επιπρόσθετα, είναι ενεργό μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ΤΕΕ), της Αμερικανικής Ένωσης Πολιτικών Μηχανικών (American Society of Civil Engineers, ASCE), της Αμερικάνικής Ένωσης Γεωφυσικών (AGU), της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωεπιστημών (EGU), της Διεθνούς Ενώσεως Υδρολογικών Επιστημών (IAHS) και της Διεθνούς Ενώσεως Στατιστικής Υδρολογίας (ICSH-IAHS). Από το 2008 διατελεί ενεργό μέλος της επιστημονικής επιτροπής βροχοπτώσεων και κλίματος (Precipitation and Climate Sub-Division) της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωεπιστημών (European Geosciences Union, EGU). Κατά την περίοδο 2010-2012, ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του παραρτήματος της Αμερικανικής Ένωσης Πολιτικών Μηχανικών (ASCE) στην Ελλάδα, κατά την περίοδο 2011-2013 διετέλεσε Ταμίας του Συνδέσμου Υποτρόφων του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης, και από το Μάρτιο 2014, διατελεί μέλος της επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ΤΕΕ) για την απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων σε Πολιτικούς Μηχανικούς. Tα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ανάπτυξη στοχαστικών (πιθανοτικών) μοντέλων για την ανάλυση υδρολογικής και περιβαλλοντικής διακινδύνευσης (Risk Analysis), σχεδιασμό και πρόγνωση.


4)Μουντζούρης Κωνσταντίνος
Συνταξιούχο Μέλος Καθηγητικού Προσωπικού
​​
Ο Κώστας Μουτζούρης γεννήθηκε στη Μυτιλήνη Λέσβου, από γονείς εκπαιδευτικούς από το Πλωμάρι. Πέρασε τα μαθητικά του χρόνια στη Λέσβο και σε ηλικία 17 ετών πήγε στην Αθήνα για να σπουδάσει Πολιτικός Μηχανικός. Αποφοίτησε με άριστα το 1971 και ακολούθησε μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές, με υποτροφία του ΙΚΥ, στο αντικείμενο του Υδραυλικού Μηχανικού στο Πολυτεχνείο της Grenoble στη Γαλλία και μεταδιδακτορικές σπουδές στο Πολυτεχνείο Delft της Ολλανδίας. Επέστρεψε στην Ελλάδα και εντάχθηκε αρχικά στο καθηγητικό δυναμικό της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Εξελέγη καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στο αντικείμενο της Ακτομηχανικής και των Λιμενικών Έργων. Υπήρξε ο πρωτεργάτης της ίδρυσης του Εργαστηρίου Λιμενικών Έργων, ενός πρότυπου χώρου διεξαγωγής πειραμάτων σε πραγματικά μοντέλα υπό κλίμακα, μοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι καθηγητής Α' βαθμίδας εδώ και 20 χρόνια. Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών για τέσσερις θητείες. Το 2006 εξελέγη Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Το 2011 επιβραβεύτηκε από το γαλλικό κράτος με το παράσημο του ιππότη της τάξεως των γραμμάτων για την προσφορά του στην Παιδεία, την Έρευνα και τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των ελληνικών και των γαλλικών Πανεπιστημίων. Παράλληλα με τις διδακτικές του υποχρεώσεις έχει πλούσιο ερευνητικό, μελετητικό και συγγραφικό έργο. Έχει δημοσιεύσεις σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά του κλάδου του, ενώ έχει μετάσχει στη διοργάνωση πολλών ελληνικών και διεθνών συνεδρίων στο αντικείμενο της Ακτομηχανικής.