Κάντε την εγγραφή σας
σήμερα!
  
ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ
ΣΥΝΕΔΡΟΣ -  ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ - ΟΜΙΛΗΤΗΣ


  • Για να γίνει κάποιος σύνεδρος θα πρέπει να πληρεί μια μοναδική προϋπόθεση, να είναι προπτυχιακός φοιτητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών σε οποιοδήποτε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ελληνικής επικράτειας.
  • Σε άλλη περίπτωση, θα δίνεται η δυνατότητα σε όποιον το επιθυμεί να συμμετάσχει στο συνέδριο σαν παρατηρητής.
  • Ομιλητής μπορεί να είναι προπτυχιακός φοιτητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ο οποίος, θα επισυνάψει με την εγγραφή του περίληψη της εργασίας που επιθυμεί να παρουσιάσει. Η περίληψη θα εξεταστεί από την Επιστημονική Επιτροπή.

Στους συνέδρους και στους ομιλητές, θα δίνεται πιστοποιητικό συμμετοχής υπογεγραμμένο από την Οργανωτική & την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου.
  

​​ΣΥΝΕΔΡΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΙΔΡΥΜΑ
E-MAIL

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΧΟΥΝ ΚΛΕΙΣΕΙ

​ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
E-MAIL
ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΧΟΥΝ ΚΛΕΙΣΕΙ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
E-MAIL
ΙΔΙΟΤΗΤΑ


ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΧΟΥΝ ΚΛΕΙΣΕΙ