ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΑΝΑ ΙΔΡΥΜΑ:
  • ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ:

​Ζώικα Στεφανία
Μέλος Φ.Σ. Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.
Κιν - 694 4173956 - Email - stefzk@yahoo.gr

  • ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:

​Κωστίδης Σταύρος
Μέλος Δ.Σ. του Σ.Φ. Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.
Κιν - 6983589169 - Email - stavros_kastoria36@hotmail.com


  • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

​Τσιμέρης Αλέξανδρος
Μέλος Δ.Σ. του Σ.Φ. Πολιτικών Μηχανικών Παν. Πατρών
Κιν - 6986672448 - Email - t.alexandro@hotmail.com

  • ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ:

Ράλλη Ζωή
πρ. Γραμματέας Φ.Σ. Πολιτικών Μηχανικών Δ.Π.Θ.
Κιν - 6937066560

  • ​ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ:

Δονάτος Διαμαντής 
Γραμματέας Φ.Σ. Πολιτικών Μηχανικών Παν. Θεσσαλίας
Κιν - 698 0082298 - Email - dondiam96@gmail.com 

Μελεμέτης Γεώργιος
Μέλος Φ.Σ. Πολιτικών Μηχανικών Παν. Θεσσαλίας
Κιν - 6975025125 - Email - georgemelemetis1997@gmail.com