Μεταφορά & Διαμονή από Πάτρα:

Ξενοδοχείο: Αλέξανδρος (Τιμολέοντος Βάσσου 8, Αθήνα) ,  site ( http://www.airotel.gr/el/Alexandros-Hotel- 791.htm )

Μεταφορά:
 Οδικώς (λεωφορείο) απο Πάτρα -Αθήνα και επιστροφή Αθήνα - Πάτρα.
Κόστος μεταφοράς: 20 ευρώ / άτομο (τιμή μόνο για μετακίνηση)
                                35 ευρώ / άτομο (τιμή για μετακίνηση με διαμονή)


Μεταφορά & Διαμονή από Θεσσαλονίκη και Ξάνθη:

Για την διαμονή & την μεταφορά των συνέδρων, παρατηρητών και ομιλητών απο Θεσσαλονίκη και Ξάνθη η οργανωτική επιτροπή εξασφάλησε:

Ξενοδοχείο: Parthenon (Μακρή 6, 11742 Αθήνα), site: ( http://www.airotel.gr/el/Parthenon-Hotel-795.htm )

Μεταφορά: Οδικώς (λεωφορείο) από Θεσσαλονίκη - Αθήνα και επιστροφή Αθήνα - Θεσσαλονίκη

Κόστος:  30 € / άτομο (τιμή ΜΟΝΟ για μετακίνηση)
                 90€ / άτομο  (τιμή για μετακίνηση και διαμονή)

Η τιμή που περιλαμβάνει διαμονή εμπεριέχει 2 διανυκτερεύσεις στο Ξενοδοχείο Parthenon στο κέντρο των Αθηνών, πρωινό, μετακίνηση από και προς την Θεσσαλονίκη, καθώς και μετακίνηση από και προς τον χώρο διεξαγωγής του Συνεδρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και κρατήσεις θέσεων παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα επικοινωνίας για την κάθε πόλη που είναι αναρτημένα στην ενότητα της Επικοινωνίας.


Μεταφορά & Διαμονή απο Βόλο

Μεταφορά: Οδικώς (λεωφορείο) από Βόλο - Αθήνα και επιστροφή Αθήνα – Βόλο.
Κόστος μεταφοράς: 30 ευρώ / άτομο (τιμή μόνο για μετακίνηση)
 * Δήλωση συμμετοχών για την Μεταφορά αυστηρά έως 1 Μαρτίου.
** Απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση της Μεταφοράς προς και από το Συνέδριο αποτελεί η συμπλήρωση του κατώτατου αριθμού των 30 συμμετοχών.